Κάρτες

Κερδίζεις με όλες τις Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Μπορεί να κερδίσεις μέχρι και 25.000 yellows σε μηνιαία βάση ανά κατηγορία Καρτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Συνεργάτες του Προγράμματος και yellowday

10 φορές περισσότερα yellows για κάθε 1€ με όλες τις κάρτες

Λοιπές Επιχειρήσεις

1 yellow για κάθε 1€ για πιστωτικές & προπληρωμένες κάρτες

1 yellow για κάθε 2€ για χρεωστικές κάρτες

Δημόσιο

1 yellow για κάθε 10€ με όλες τις κάρτες


Οι Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Πιστωτικές Κάρτες

Visa: Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Classic, Visa Gold, Visa Electron, University Visa, σaκa Visa, ΑVIS Visa, IΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Visa, Winlife Visa, Doukas Visa, Helios Visa, Life Card Visa

MasterCard: MasterCard Standard, MasterCard Gold, Interamerican MasterCard, Interamerican MasterCard Gold, MasterCard Σταθερής Δόσης

Ενοποιημένων Τραπεζών: Κάρτες έκδοσης πρώην ΑΤΕbank, πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα, πρώην Millennium Bank, πρώην GENIKI Bank

Χρεωστικές Κάρτες

Visa: Πειραιώς Visa Debit, Πειραιώς Visa Debit ΔΣΑ, Πειραιώς Private Banking Debit, Πειραιώς Personal Banking Debit

MasterCard: Πειραιώς MasterCard Debit

Προπληρωμένες Κάρτες

Πειραιώς Prepaid Reloadable Card, Prepaid Visa Card, winbank WEBUY

Δες εδώ τις κάρτες που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα