Εισιτήριο για θεατρική παράσταση (Καθημερινές)

Εισιτήριο για θεατρική παράσταση (Σάββατο ή Κυριακή)