Λογαριασμοί & Προθεσμιακές Καταθέσεις

Μπορείς να κερδίσεις yellows διατηρώντας τις Καταθέσεις σου στην Τράπεζα Πειραιώς.

Αποταμιευτικός Λογαριασμός yellowkid
yellow deposits

yellows, διπλάσια του ετήσιου ποσού αποταμίευσης, μέσω πάγιας εντολής με κέρδος από 500 μέχρι και 12.000 yellows ετησίως.

Ο Αποταμιευτικός Λογαριασμός yellowkid μπορεί να αποκτηθεί από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Ελάχιστο μηνιαίο ποσό κατάθεσης μέσω πάγιας εντολής είναι τα 20€ και μέγιστο τα 500€.

Μάθε περισσότερα για τον Αποταμιευτικό Λογαριασμό yellowkid.

Προθεσμιακή Κατάθεση
«Στα Μέτρα Σου»
yellow deposits

yellows, πολλαπλάσια των τόκων της Προθεσμιακής Κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου».

Η Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» μπορεί να αποκτηθεί είτε από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας είτε online μέσω της υπηρεσίας winbank web banking.

Ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι τα 5.000€ και ελάχιστη διάρκεια της Προθεσμιακής Κατάθεσης είναι 1 μήνας.

Μάθε περισσότερα για την Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου».