Συνέπεια Καταναλωτικών και Στεγαστικών Δανείων

Επιβράβευση συνέπειας πληρωμής δόσης Καταναλωτικών & Στεγαστικών Δανείων

Απόδοση 1 yellow για κάθε 1€ ποσού δόσης Καταναλωτικού ή / και Στεγαστικού Δανείου με μέγιστο τα 2.000 yellows ανά δάνειο.

Επιπλέον, καθημερινά 1 τυχερός θα κερδίζει με κλήρωση το ποσό της δόσης του σε yellows!

Προϋποθέσεις:

  1. Η καταβολή του συνόλου της δόσης του δανείου κατά την ημερομηνία, που έχει συμφωνηθεί με την Τράπεζα και η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δάνειο (π.χ. από ασφάλιστρα, έξοδα κτλ.)
  2. Στον υπολογισμό των yellows δεν λαμβάνονται υπόψη καταβολές που αφορούν σε ασφάλιστρα, έξοδα, συνδρομές.
  3. Στα Ανοικτά δάνεια, για τον υπολογισμό των yellows θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη καταβολή, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί.
  4. Στην κλήρωση για τον 1 τυχερό που κερδίζει το ποσό της δόσης του ισχύει ότι, το ανώτερο όριο των yellows που μπορεί να αποδοθεί είναι 300.000 ημερησίως ανά νικητή.

Μάθετε περισσότερα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στους Όρους του Προγράμματος

Περισσότερες πληροφορίες για τα Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς, εδώ


e-loan by winbank

Απόδοση 20.000 yellows με την εκταμίευση του e-loan by winbank

Περισσότερες πληροφορίες για το Δάνειο «e-loan by winbank» εδώ

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ

Απόδοση 10.000 yellows, έως 5 εργάσιμες ημέρες μετά την:

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» εδώ