Όροι & Προϋποθέσεις της Προσφοράς

Το κέρδος αντιστοιχεί σε 100 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς, πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, για αγορές μόνο στα φυσικά καταστήματα και εξαιρούνται οι online συναλλαγές, πληρωμές λογαριασμών & ανανέωση χρόνου ομιλίας. Οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας της προσφοράς. Διαφορετικά, το Μέλος θα συλλέξει 10 yellows για κάθε ένα (1) € συναλλαγής σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος για συναλλαγές αγορών με χρήση πιστωτικής & προπληρωμένης κάρτας & 5 yellows για κάθε ένα (1) € συναλλαγής για συναλλαγές αγορών με χρήση χρεωστικής κάρτας της Τράπεζας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα σε Συνεργαζόμενη επιχείρηση, εκτός διάρκειας προωθητικών ενεργειών.