Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγών Public

Δωροεπιταγή 10€

Εξαργύρωσε τη Δωροεπιταγή σου στα Public επιλέγοντας ανάμεσα από 500.000 προϊόντα!

Από την εξαργύρωση της Δωροεπιταγής εξαιρούνται οι συναλλαγές για τις οποίες τα καταστήματα Public προβλέπoυν ως μόνο τρόπο πληρωμής την καταβολή μετρητών & συγκεκριμένα για την εξόφληση λογαριασμών & εγγυήσεων τηλεφωνίας, την εξόφληση λογαριασμών Κοινωφελών Οργανισμών καθώς και τις εισπράξεις για λογαριασμό προμηθευτών που αφορούν στην αγορά εφαρμογών (apps), μουσικής & e-books.

 1. Η παρούσα Δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
 2. Η χρήση της Δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα PUBLIC Ελλάδας που αγοράσθηκε η Δωροεπιταγή.
 3. Η Δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά.
 4. Κάθε γνήσια Δωροεπιταγή φέρει στην μπροστινή πλευρά το ποσό της Δωροεπιταγής, το λογότυπο PUBLIC και barcode. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του barcode ή/και της αξίας της Δωροεπιταγής ή/ είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της Δωροεπιταγής, το κατάστημα PUBLIC έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπορεύματα.
 5. Η Δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Τα καταστήματα PUBLIC δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Δωροεπιταγής.
 6. Τα καταστήματα PUBLIC ανταλλάσσουν την προσκομισθείσα Δωροεπιταγή παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά) χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό.
 7. Η Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

Δωροεπιταγή 50€

Εξαργύρωσε τη Δωροεπιταγή σου στα Public επιλέγοντας ανάμεσα από 500.000 προϊόντα!

Από την εξαργύρωση της Δωροεπιταγής εξαιρούνται οι συναλλαγές για τις οποίες τα καταστήματα Public προβλέπoυν ως μόνο τρόπο πληρωμής την καταβολή μετρητών και συγκεκριμένα για την εξόφληση λογαριασμών και εγγυήσεων τηλεφωνίας, την εξόφληση λογαριασμών Κοινωφελών Οργανισμών καθώς και τις εισπράξεις για λογαριασμό προμηθευτών που αφορούν στην αγορά εφαρμογών (apps), μουσικής & e-books.

 1. Η παρούσα Δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
 2. Η χρήση της Δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα PUBLIC Ελλάδας που αγοράσθηκε η Δωροεπιταγή.
 3. Η Δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά.
 4. Κάθε γνήσια Δωροεπιταγή φέρει στην μπροστινή πλευρά το ποσό της Δωροεπιταγής, το λογότυπο PUBLIC και barcode. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του barcode ή/και της αξίας της Δωροεπιταγής ή/ είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της Δωροεπιταγής, το κατάστημα PUBLIC έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπορεύματα.
 5. Η Δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Τα καταστήματα PUBLIC δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Δωροεπιταγής.
 6. Τα καταστήματα PUBLIC ανταλλάσσουν την προσκομισθείσα Δωροεπιταγή παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά) χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό.
 7. Η Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.