Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγών Super market χαλκιαδάκης

Πραγματοποιώντας τις αγορές σας από οποιαδήποτε super market Χαλκιαδάκης, αφαιρείται από τον λογαριασμό σας το ποσό των 10€ Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε, πριν τις αγορές σας, να απευθυνθείτε στην Υποδοχή του καταστήματος. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
H Δωροεπιταγή ισχύει για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσή της.


Δωροεπιταγή 20€

Πραγματοποιώντας τις αγορές σας από οποιαδήποτε super market Χαλκιαδάκης, αφαιρείται από τον λογαριασμό σας το ποσό των 20€. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε, πριν τις αγορές σας, να απευθυνθείτε στην Υποδοχή του καταστήματος. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
H Δωροεπιταγή ισχύει για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσή της.


Δωροεπιταγή 30€

Πραγματοποιώντας τις αγορές σας από οποιαδήποτε super market Χαλκιαδάκης, αφαιρείται από τον λογαριασμό σας το ποσό των 30€. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε, πριν τις αγορές σας, να απευθυνθείτε στην Υποδοχή του καταστήματος. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
H Δωροεπιταγή ισχύει για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσή της.