Όροι & Προϋποθέσεις της Προσφοράς

Το κέρδος αντιστοιχεί σε 100 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς, πιστωτικές, χρεωστικές ή προπληρωμένες, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, για αγορές στα φυσικά καταστήματα και στο Media Markt eShop*.
Για να επωφεληθεί το Μέλος από την προσφορά, η συναλλαγή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας και να έχει εκκαθαρισθεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως και τη λήξη της ενέργειας. Διαφορετικά, το Μέλος θα συλλέξει 10 yellows για κάθε ένα (1) € συναλλαγής σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος για συναλλαγές αγορών με χρήση πιστωτικής & προπληρωμένης κάρτας & 5 yellows για κάθε ένα (1) € συναλλαγής για συναλλαγές αγορών με χρήση χρεωστικής κάρτας της Τράπεζας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα σε Συνεργαζόμενη επιχείρηση, εκτός διάρκειας προωθητικών ενεργειών.

* Για τις online συναλλαγές, η καταχώρηση των yellows στο λογαριασμό του Μέλους θα γίνει σε 2 στάδια ανάλογα με την κάρτα που θα χρησιμοποιήσει:

Πιστωτική και Προπληρωμένη κάρτα
x10 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής, έως και 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής
x90 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής, έως και 1 μήνα μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής

Χρεωστική κάρτα
x5 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής, έως και 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής
x95 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής, έως και 1 μήνα μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής