Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγών yellow only Public

Δωροεπιταγή 10€

Εξαργύρωσε τη Δωροεπιταγή σου στο Public επιλέγοντας ανάμεσα από 500.000 προϊόντα!

Από την εξαργύρωση της Δωροεπιταγής, εξαιρούνται οι συναλλαγές για τις οποίες τα πολυκαταστήματα Public προβλέπoυν ως μόνο τρόπο πληρωμής την καταβολή μετρητών & συγκεκριμένα την εξόφληση λογαριασμών & εγγυήσεων τηλεφωνίας, την εξόφληση λογαριασμών Κοινοφελών Οργανισμών καθώς και τις εισπράξεις για λογαριασμό προμηθευτών που αφορούν στην αγορά εφαρμογών (apps), μουσικής & e-books.

 • Η παρούσα Δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
 • Η χρήση της Δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της σε οποιοδήποτε φυσικό πολυκατάστημα Public Ελλάδας που αγοράσθηκε η Δωροεπιταγή.
 • Η Δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά.
 • Κάθε γνήσια Δωροεπιταγή φέρει στην μπροστινή πλευρά το ποσό της Δωροεπιταγής, το λογότυπο Public και ένα barcode. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του barcode ή/και της αξίας της Δωροεπιταγής είναι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της Δωροεπιταγής, το πολυκατάστημα Public έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπορεύματα.
 • Η Δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Τα πολυκαταστήματα Public δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Δωροεπιταγής.
 • Τα πολυκαταστήματα Public ανταλλάσσουν την προσκομισθείσα Δωροεπιταγή παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά) χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό.
 • Η Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • Για την εξαργύρωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εκτυπωμένης Δωροεπιταγής.
 • Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη Δωροεπιταγή και στην περίοδο των εκπτώσεων.
 • Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφώνησε στο 801114000 από σταθερό και στο 2108181333 από κινητό (με αστική χρέωση).

Δωροεπιταγή 50€

Εξαργύρωσε τη Δωροεπιταγή σου στο Public επιλέγοντας ανάμεσα από 500.000 προϊόντα!

Από την εξαργύρωση της Δωροεπιταγής εξαιρούνται οι συναλλαγές για τις οποίες τα πολυκαταστήματα Public προβλέπoυν ως μόνο τρόπο πληρωμής την καταβολή μετρητών και συγκεκριμένα την εξόφληση λογαριασμών και εγγυήσεων τηλεφωνίας, την εξόφληση λογαριασμών Κοινοφελών Οργανισμών καθώς και τις εισπράξεις για λογαριασμό προμηθευτών που αφορούν στην αγορά εφαρμογών (apps), μουσικής & e-books.

 • Η παρούσα Δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
 • Η χρήση της Δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού της σε οποιοδήποτε φυσικό πολυκατάστημα Public Ελλάδας που αγοράσθηκε η Δωροεπιταγή.
 • Η Δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά.
 • Κάθε γνήσια Δωροεπιταγή φέρει στην μπροστινή πλευρά το ποσό της Δωροεπιταγής, το λογότυπο Public και ένα barcode. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του barcode ή/και της αξίας της Δωροεπιταγής  είναι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βεβαία η γνησιότητα της Δωροεπιταγής, το πολυκατάστημα Public έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπορεύματα.
 • Η Δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Τα πολυκαταστήματα Public δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Δωροεπιταγής.
 • Τα πολυκαταστήματα Public ανταλλάσσουν την προσκομισθείσα Δωροεπιταγή παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά) χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό.
 • Η Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • Για την εξαργύρωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εκτυπωμένης Δωροεπιταγής.
 • Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη Δωροεπιταγή και στην περίοδο των εκπτώσεων.
 • Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφώνησε στο 801114000 από σταθερό και στο 2108181333 από κινητό (με αστική χρέωση).