Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγών yellow only μασούτης

Δωροεπιταγή 10€

  • Πραγματοποιώντας τις αγορές σας από οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής μασούτης, αφαιρείται από τον λογαριασμό σας το ποσό των 10€
  • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη
  • Η Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της
  • Για την εξαργύρωση της Δωροεπιταγής είναι απαραίτητη η προσκόμιση της.
  • Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η Δωροεπιταγή δεν ανταλλάσσεται µε μετρητά ή άλλες Δωροεπιταγές.

Δωροεπιταγή 20€

  • Πραγματοποιώντας τις αγορές σας από οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής μασούτης, αφαιρείται από τον λογαριασμό σας το ποσό των 20€
  • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη
  • Η Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της
  • Για την εξαργύρωση της Δωροεπιταγής είναι απαραίτητη η προσκόμιση της.
  • Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η Δωροεπιταγή δεν ανταλλάσσεται µε μετρητά ή άλλες Δωροεπιταγές.