Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγής yellow only Pet City

Δωροεπιταγή 20€

 • Το παρόν αφορά 1 Δωροεπιταγή αξίας 20€ με ελεύθερη επιλογή από τα είδη του καταστήματος.
 • Η παρούσα Δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή.
 • Τα καταστήματα Pet City ανταλλάσσουν την προσκομισθείσα Δωροεπιταγή παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά), χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό.
 • Η χρήση της Δωροεπιταγής γίνεται εφάπαξ & για το σύνολο του ποσού της σε όλα τα φυσικά καταστήματα Pet City.
 • Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η Δωροεπιταγή δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλες Δωροεπιταγές.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται.
 • H Δωροεπιταγή έχει ισχύ έως και 3 μήνες μετά την απόκτησή της. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης, η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο κατάστημα που σας ενδιαφέρει.
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, πριν πραγματοποιήσετε τις αγορές σας, να απευθύνεστε στην υποδοχή του καταστήματος.
 • Για την εξαργύρωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εκτυπωμένης Δωροεπιταγής.
 • Σε περίπτωση που η αξία αγοράς είναι μικρότερη από τη Δωροεπιταγή, η Δωροεπιταγή θεωρείται ότι έχει χρησιμοποιηθεί.