Κάρτες

Χρησιμοποιώντας τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κερδίζεις yellows με τις καθημερινές αγορές και συναλλαγές σου.

Πιστωτικές Κάρτες

Για κάθε 1€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Μεγάλους Συνεργάτες yellow
  10 yellows
yellowday.gr
  10 yellows
yellowholidays.gr powered by Booking.com
  10 yellows
Συνεργάτες yellow
  5 yellows
Λοιπές Επιχειρήσεις
  1 yellow

Για κάθε 10€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Πληρωμές Δημοσίου
 1 yellow

Χρεωστικές Κάρτες

Για κάθε 1€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Μεγάλους Συνεργάτες yellow
   5 yellows
yellowday.gr
  10 yellows
yellowholidays.gr powered by Booking.com
  10 yellows
Συνεργάτες yellow
  2 yellows

Για κάθε 10€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Λοιπές Επιχειρήσεις
1 yellow
Πληρωμές Δημοσίου
1 yellow

Προπληρωμένες Κάρτες

Για κάθε 1€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Μεγάλους Συνεργάτες yellow
  10 yellows
yellowday.gr
  10 yellows
yellowholidays.gr powered by Booking.com
  10 yellows
Συνεργάτες yellow
  5 yellows
Λοιπές Επιχειρήσεις
  1 yellow

Για κάθε 10€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Πληρωμές Δημοσίου
1 yellow

Για κάθε συναλλαγή επαναφόρτισης, ανεξαρτήτως ποσού
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Επαναφόρτιση
  10 yellows

Μπορείς να κερδίσεις μέχρι 25.000€ yellows σε μηνιαία βάση ανά κατηγορία καρτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Πιστωτικές Κάρτες

Visa: Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Classic, Visa Gold, Visa Electron, University Visa, ΣΑΚΑ Visa, INTERSALONIKA Visa, Winlife Visa, Helios Visa, Life Card Visa

Mastercard®: Mastercard® Standard, Mastercard® Gold, Interamerican Mastercard®, Interamerican Mastercard® Gold, Mastercard® Σταθερής Δόσης, Business Credit Card

Χρεωστικές Κάρτες

Visa: Πειραιώς Visa Debit, Χρεωστική Κάρτα ΔΣΑ Debit, Πειραιώς Private Banking Debit, Πειραιώς Personal Banking Debit, Business Debit Card

Mastercard®: Πειραιώς Mastercard® Debit

Προπληρωμένες Κάρτες

Visa: Prepaid Visa Card

Mastercard®: Πειραιώς Prepaid Reloadable Card, winbank WEBUY