Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγών yellow only attica

Δωροεπιταγή 50€

Η προσφορά αφορά 1 Δωροεπιταγή αξίας 50€ με ελεύθερη επιλογή από τα είδη του πολυκαταστήματος. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την Δωροεπιταγή για να αγοράσεις οποιοδήποτε από τα είδη των πολυκαταστημάτων επιλέξεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη Δωροεπιταγή σου και στην περίοδο των εκπτώσεων. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα πολυκαταστήματα attica. Η εξαργύρωση των Δωροεπιταγών θα γίνεται στα Ταμεία Πολλαπλών Αγορών του κάθε πολυκαταστήματος attica. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης του ενός 3μήνου από την ημερομηνία έκδοσής της, η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.

Δωροεπιταγή 200€

Η προσφορά αφορά 1 Δωροεπιταγή αξίας 200€ με ελεύθερη επιλογή από τα είδη του πολυκαταστήματος. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την Δωροεπιταγή για να αγοράσεις οποιοδήποτε από τα είδη των πολυκαταστημάτων επιλέξεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη Δωροεπιταγή σου και στην περίοδο των εκπτώσεων. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα πολυκαταστήματα attica. Η εξαργύρωση των Δωροεπιταγών θα γίνεται στα Ταμεία Πολλαπλών Αγορών του κάθε πολυκαταστήματος attica. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης του ενός 3μήνου από την ημερομηνία έκδοσής της, η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.