Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγών yellow only Χαλκιαδάκης

Δωροεπιταγή 10€

Πραγματοποιώντας τις αγορές σας από οποιαδήποτε super market Χαλκιαδάκης, αφαιρείται από τον λογαριασμό σας το ποσό των 10€ Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε, πριν τις αγορές σας, να απευθυνθείτε στην υποδοχή του καταστήματος. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
H Δωροεπιταγή ισχύει για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσή της.

Δωροεπιταγή 20€

Πραγματοποιώντας τις αγορές σας από οποιαδήποτε super market Χαλκιαδάκης, αφαιρείται από τον λογαριασμό σας το ποσό των 20€. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε, πριν τις αγορές σας, να απευθυνθείτε στην υποδοχή του καταστήματος. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
H Δωροεπιταγή ισχύει για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσή της.