Όροι & Προϋποθέσεις

Η παρούσα ενέργεια αφορά Μέλη, κατόχους των παρακάτω αναφερόμενων καρτών της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα yellow (εφεξής οι «Κάτοχοι»), οι οποίοι πραγματοποιούν προπληρωμή, μέσω του www.holidayemotions.com το χρονικό διάστημα από 10/02/2020 έως και 29/02/2020 (εφεξής η «Διάρκεια της Ενέργειας»).

Για τη συμμετοχή του στην Ενέργεια, το Μέλος θα πρέπει κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας να πραγματοποιήσει εφάπαξ συναλλαγή, η οποία συναλλαγή θα αφορά προπληρωμή κράτησης για υπηρεσίες :

χωρίς κάποιο περιορισμό ως προς :

Ο μόνος περιορισμός αφορά στην ημερομηνία έναρξης της κράτησης, η οποία θα πρέπει να είναι μέχρι και τις 31/12/2020.

Το κέρδος αντιστοιχεί σε 75 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής με όλες τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός yellows που μπορεί να συλλέξει το Μέλος με χρήση κάρτας, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τα επιπρόσθετα yellows που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας.

H συναλλαγή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της Διάρκειας της Ενέργειας και με χρήση κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Διαφορετικά, το Μέλος θα συλλέξει yellows, σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος για συναλλαγές αγορών με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στη συνεργαζόμενη επιχείρηση, εκτός διάρκειας προωθητικών ενεργειών. H καταχώρηση των yellows στο Λογαριασμό yellow του Μέλους, θα πραγματοποιηθεί έως και 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής.