Κάρτες

Κερδίζεις με όλες τις Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 25.000 yellows σε μηνιαία βάση ανά κατηγορία Καρτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Συνεργάτες του Προγράμματος και yellowday

10 φορές περισσότερα yellows για κάθε 1€ με όλες τις κάρτες

Λοιπές Επιχειρήσεις

1 yellow για κάθε 1€ για πιστωτικές & προπληρωμένες κάρτες

1 yellow για κάθε 2€ για χρεωστικές κάρτες

Δημόσιο

1 yellow για κάθε 10€ με όλες τις κάρτες


Οι Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Πιστωτικές Κάρτες

Visa: Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Classic, Visa Gold, Visa Electron, University Visa, ΣΑΚΑ Visa, ΑVIS Visa, INTERSALONIKA Visa, Winlife Visa, ΔΟΥΚΑΣ Visa, Helios Visa, Life Card Visa

Mastercard®: Mastercard® Standard, Mastercard® Gold, Interamerican Mastercard®, Interamerican Mastercard® Gold, Mastercard® Σταθερής Δόσης

Ενοποιημένων Τραπεζών: Κάρτες έκδοσης πρώην ΑΤΕbank, πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα, πρώην Millennium Bank, πρώην GENIKI Bank

Προπληρωμένες Κάρτες

Visa: Prepaid Visa Card

Mastercard®: Πειραιώς Prepaid Reloadable Card, winbank WEBUY

Δες εδώ τις κάρτες που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα