Κάρτες

Κερδίζεις με όλες τις Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 25.000 yellows σε μηνιαία βάση ανά κατηγορία Καρτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

yellow

Συνεργάτες του Προγράμματος

10 φορές περισσότερα yellows για κάθε 1€ με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες
yellow

Yellowday

10 φορές περισσότερα yellows για κάθε 1€ με όλες τις κάρτες
yellow

Συνεργάτες του Προγράμματος

5 φορές περισσότερα yellows για κάθε 1€ με χρεωστικές κάρτες
piraeus bank

Λοιπές επιχειρήσεις

1 yellow για κάθε 1€ για πιστωτικές & προπληρωμένες κάρτες
1 yellow για κάθε 2€ για χρεωστικές κάρτες
Δημόσιο
1 yellow για κάθε 10€ με όλες τις κάρτες

Οι Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα


yellow

Πιστωτικές Κάρτες


Visa:
Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Classic, Visa Gold, Visa Electron, University Visa, ΣΑΚΑ Visa, INTERSALONIKA Visa, Winlife Visa, Helios Visa, Life Card Visa

Mastercard®:
Mastercard® Standard, Mastercard® Gold, Interamerican Mastercard®, Interamerican Mastercard® Gold, Mastercard® Σταθερής Δόσης

Ενοποιημένων Τραπεζών:
Κάρτες έκδοσης πρώην ΑΤΕbank, πρώην δικτύου Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, πρώην δικτύου CPB Bank στην Ελλάδα, πρώην Millennium Bank, πρώην GENIKI Bankprepaid cards

Προπληρωμένες Κάρτες


Visa:
Prepaid Visa Card

Mastercard®:
Πειραιώς Prepaid Reloadable Card, winbank WEBUYΔες εδώ τις κάρτες που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα