Όροι & Προϋποθέσεις

Η ενέργεια ισχύει αποκλειστικά από 16/12/2019 έως και 30/6/2020 για αγορά βιβλίου με την ένδειξη “Book Bazaar -50%”. Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πολυκαταστήματα Public καθώς και στο Online shop (www.public.gr). Οι τίτλοι των βιβλίων που θα συμμετέχουν στην ενέργεια, θα ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το κέρδος αντιστοιχεί σε 20 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής που αφορά σε βιβλίο με την παραπάνω ένδειξη, με χρήση κάρτας της Τράπεζας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Ειδικά, για το διάστημα από 06/12/2019 έως 31/12/2019 και για αγορές βιβλίων με την παραπάνω ένδειξη, που θα πραγματοποιηθούν με τις κάρτες Business Debit και Business Credit, το κέρδος αντιστοιχεί σε:

yellows για κάθε 1 ευρώ συναλλαγής Συναλλαγή με Κάρτα
30 Business Credit κάρτα
25 Business Debit κάρτα

Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός yellows που μπορεί να συλλέξει το Μέλος με χρήση κάρτας, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τα επιπρόσθετα yellows που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας.

H συναλλαγή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας της προσφοράς και με χρήση κάρτας, πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης, της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
Διαφορετικά, το Μέλος θα συλλέξει yellows, σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος για συναλλαγές αγορών με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στη συνεργαζόμενη επιχείρηση, εκτός διάρκειας προωθητικών ενεργειών.

Για εφάπαξ συναλλαγές, η καταχώρηση των yellows στον λογαριασμό του Μέλους, θα γίνει σε 2 στάδια ανάλογα με την κάρτα που θα χρησιμοποιήσει. Συγκεκριμένα:

  Έως 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής Έως 30 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής Σύνολο yellows Συναλλαγή με Κάρτα
 yellows για κάθε
1 ευρώ συναλλαγής 
10 10 20  Πιστωτική κάρτα
& Προπληρωμένη κάρτα 
5 15 20  Χρεωστική κάρτα  

Ειδικά, για το διάστημα από 16/12/2019 έως 31/12/2019 και για εφάπαξ συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν με τις κάρτες Business Debit και Business Credit, η καταχώρηση των yellows στο λογαριασμό του Μέλους θα γίνει σε 2 στάδια ως εξής:

  Έως 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής Έως 30 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής Σύνολο yellows Συναλλαγή με Κάρτα
 yellows για κάθε
1 ευρώ συναλλαγής 
20 10 30  Business Credit κάρτα 
10 15 25  Business Debit κάρτα 

Για συναλλαγές σε δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, η καταχώρηση των yellows στον λογαριασμό του Μέλους, θα γίνει ως κάτωθι :

  Έως 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής Έως 30 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής Σύνολο yellows Συναλλαγή με Κάρτα
 yellows για κάθε
1 ευρώ συναλλαγής 
10 10 20  Πιστωτική κάρτα 

Ειδικά, για το διάστημα από 06/12/2019 έως 31/12/2019 και για συναλλαγές σε δόσεις με χρήση της Business Credit κάρτας, η καταχώρηση των yellows στο λογαριασμό του Μέλους θα γίνει ως κάτωθι:

  Έως 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής Έως 30 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής Σύνολο yellows Συναλλαγή με Κάρτα
 yellows για κάθε
1 ευρώ συναλλαγής 
20 10 30  Πιστωτική κάρτα
Business Credit