Εξαργύρωσε yellows στα POS ων Συνεργατών του Προγράμματος

Ατομικές Επιχειρήσεις & Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Πραγματοποιώντας τόσο τις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές σου συναλλαγές με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, στα POS των Συνεργατών του Προγράμματος καθώς και στα POS των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’ καταστημάτων που έχουν τη δυνατότητα εξαργύρωσης yellows, μπορείς να εξαργυρώσεις το σύνολο ή μέρος των yellows που έχεις συγκεντρώσει. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεις την τελική αξία της συναλλαγής σου.


Νομικά Πρόσωπα

Πραγματοποιώντας τις επαγγελματικές σου συναλλαγές με την Business Debit Card της επιχείρησης που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, στα POS των Συνεργατών του Προγράμματος καθώς και στα POS των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα ‘Ψωνίζω στη Γειτονιά’ καταστημάτων που έχουν τη δυνατότητα εξαργύρωσης yellows, μπορείς να εξαργυρώσεις το σύνολο ή μέρος των yellows που έχεις συγκεντρώσει στον Λογαριασμό yellow. Τα yellows της επιχείρησης μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο μέσω των Business Debit Cards που όρισε ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα.