Εξαργύρωσε τα yellows στα POS/e-POS των Συνεργατών

στα POS / e-POS των Συνεργατών του Προγράμματος

Ατομικές Επιχειρήσεις & Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Εξαργυρώνεις με κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, το σύνολο ή μέρος των yellows που έχεις συγκεντρώσει τόσο από τις προσωπικές όσο και από τις επαγγελματικές σου συναλλαγές. 


Νομικά Πρόσωπα

Εξαργυρώνεις με την Business Debit Card της επιχείρησης, το σύνολο ή μέρος των yellows που έχουν συγκεντρωθεί στον Λογαριασμό yellow. 
Τα yellows της επιχείρησης μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο μέσω των Business Debit Cards που όρισε ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα.