ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

Ατομικές Επιχειρήσεις/Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Αποκτώντας τις Δωροεπιταγές yellow only των Συνεργατών από ένα κατάστημα της Τράπεζας, εξαργυρώνεις το ισόποσο της Δωροεπιταγής σε yellows.

Νομικά Πρόσωπα

Αποκτώντας, ώς Νόμιμος Εκπρόσωπος, τις Δωροεπιταγές yellow only των Συνεργατών από ένα κατάστημα της Τράπεζας, εξαργυρώνεις το ισόποσο της Δωροεπιταγής σε yellows.