Εξαργύρωσε yellows σε Δωροεπιταγές των Συνεργατών του Προγράμματος

Ατομικές Επιχειρήσεις/Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Εξαργυρώνοντας το σύνολο ή μέρος των yellows που έχεις συγκεντρώσει, μπορείς να αποκτήσεις Δωροεπιταγές yellow only των Συνεργατών του Προγράμματος, μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας ή/και του yellow app. Χρησιμοποιώντας τις Δωροεπιταγές yellow only στους Συνεργάτες του Προγράμματος, μειώνεις την τελική αξία της συναλλαγής σου, κατά το ισόποσο της Δωροεπιταγής.

Νομικά Πρόσωπα

Εξαργυρώνοντας το σύνολο ή μέρος των yellows που έχεις συγκεντρώσει, ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης, μπορείς να αποκτήσεις Δωροεπιταγές yellow only των Συνεργατών του Προγράμματος, μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας. Χρησιμοποιώντας τις Δωροεπιταγές yellow only στους Συνεργάτες του Προγράμματος, μειώνεις την τελική αξία της συναλλαγής σου, κατά το ισόποσο της Δωροεπιταγής.