Κέρδισε yellows με Απόκτηση Επιχειρηματικού Δανείου

Κερδίζεις yellows με την απόκτηση Επιχειρηματικού Δανείου.

Τρόποι συλλογής
Επιβράβευση

Εκταμίευση Δανείου τακτής λήξης


300 yellows ανά 1.000€ Δανείου


Άνοιγμα του ορίου για τα Ανοικτά Δάνεια


300 yellows ανά 1.000€ Ορίου