Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγής yellow only Hondos Center

Δωροεπιταγή 20€

  • Η παρούσα ∆ωροεπιταγή γίνεται δεκτή αποκλειστικά στα καταστήµατα Hondos Center
  • Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η Δωροεπιταγή δεν ανταλλάσσεται µε µετρητά ή άλλες Δωροεπιταγές
  • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται.
  • Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης η ∆ωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη
  • Η Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της