Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγής yellow only INTERSPORT

Δωροεπιταγή 20€

  • Η παρούσα ∆ωροεπιταγή γίνεται δεκτή αποκλειστικά στα καταστήµατα της εταιρίας INTERSPORT στην Ελλάδα.
  • Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η Δωροεπιταγή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και δεν ανταλλάσσεται µε µετρητά ή άλλες Δωροεπιταγές.
  • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται.
  • Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η ∆ωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
  • Η Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.