Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγής yellow only ORCHESTRA

Δωροεπιταγή 20€

  • Το παρόν αφορά 1 Δωροεπιταγή αξίας 20€ με ελεύθερη επιλογή από τα είδη του καταστήματος ή/και για την αγορά μέρους της συνολικής αξίας της κάρτας του Club Orchestra.
  • Η Δωροεπιταγή δεν συνδυάζεται με τις τιμές Club Orchestra.
  • Η παρούσα Δωροεπιταγή γίνεται δεκτή αποκλειστικά στα καταστήματα της εταιρείας ORCHESTRA στην Ελλάδα, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow.
  • Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η Δωροεπιταγή δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλες Δωροεπιταγές.
  • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται.
  • H Δωροεπιταγή έχει ισχύ έως και 3 μήνες μετά την απόκτησή της.
  • Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο κατάστημα που σας ενδιαφέρει.