Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγών yellow only ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Βασικό Check Up Ανδρών

 • Το παρόν αφορά ένα Βασικό Check up ανδρών που περιλαμβάνει βιοχημικό, ακτινολογικό, πνευμονολογικό, καρδιολογικό έλεγχο.
 • Η προσφορά αφορά μόνο άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών.
 • Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλήσεις ραντεβού τηλεφώνησε στο 210 6972 782.
 • Η προσφορά ισχύει έως και 3 μήνες μετά την απόκτησή της.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, το κουπόνι δεν αντικαθίσταται.
 • Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης το κουπόνι δε θα γίνεται δεκτό και δε θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο.

Βασικό Check Up Γυναικών

 • Το παρόν αφορά ένα Βασικό Check up γυναικών που περιλαμβάνει βιοχημικό, ακτινολογικό, πνευμονολογικό, γυναικολογικό, καρδιολογικό έλεγχο.
 • Η προσφορά αφορά μόνο άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών.
 • Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλήσεις ραντεβού τηλεφώνησε στο 210 6972 782.
 • Η προσφορά ισχύει έως και 3 μήνες μετά την απόκτησή της.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, το κουπόνι δεν αντικαθίσταται.
 • Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης το κουπόνι δε θα γίνεται δεκτό και δε θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο.