Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγής yellow only ΗΡΩΝ

Δωροεπιταγή 50€

  • Η παρούσα Δωροεπιταγή εξαργυρώνεται αποκλειστικά μέσω του 18228 (Εξυπηρέτηση Πελατών ΗΡΩΝ)
  • H Δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο από πελάτη ΗΡΩΝ, ή κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες ΗΡΩΝ
  • Η πίστωση του ποσού θα εμφανίζεται στον επόμενο Λογαριασμό Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ΗΡΩΝ
  • Ισχύει για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ν. 4001/2011) & την Κρήτη
  • Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε Δωροεπιταγή δεν ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλες Δωροεπιταγές
  • Η Δωροεπιταγή ισχύει έως και 3 μήνες μετά την απόκτησή της
  • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται
  • Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης, η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη
  • Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφώνησε στο 18 228