Συνεργασία με την Ballas Promotion

Η Ballas Promotion είναι η παλαιότερη εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται με διαφημιστικά δώρα και υλικό υποστήριξης εταιρικής ταυτότητας. Από το 1959 έχει χτίσει μια τεράστια εμπειρία σε όλους τους τομείς υποστήριξης επιχειρήσεων, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες προβολής τους, με στόχο την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση τους. Η Ballas Promotion παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των υλικών και υπηρεσιών, που προορίζονται για προβολή, διαφήμιση και υποστήριξη δημοσίων σχέσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα εξοπλισμού, ρουχισμού και λύσεων υγιεινής, με αμέτρητες προτάσεις.