Εφαρμογή Check In Class

Κερδίζεις yellows κατεβάζοντας και χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Check In Class.

Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση

με τη μετατροπή των Note Points που συγκεντρώνεις

  1 yellow για κάθε 1 Note Point