Κάρτες

Χρησιμοποιώντας τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κερδίζεις yellows με τις καθημερινές αγορές και συναλλαγές σου.

Πιστωτικές Κάρτες

Για κάθε 1€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Μεγάλους Συνεργάτες yellow
  10 yellows
yellowholidays.gr powered by Booking.com
  10 yellows
Συνεργάτες yellow
  5 yellows
Λοιπές Επιχειρήσεις
  1 yellow

Για κάθε 10€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Πληρωμές Δημοσίου
  1 yellow

Χρεωστικές Κάρτες

Για κάθε 1€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Μεγάλους Συνεργάτες yellow
   5 yellows
yellowholidays.gr powered by Booking.com
  10 yellows
Συνεργάτες yellow
  2 yellows

Προπληρωμένες Κάρτες

Για κάθε 1€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Μεγάλους Συνεργάτες yellow
  10 yellows
yellowholidays.gr powered by Booking.com
  10 yellows
Συνεργάτες yellow
  5 yellows

Για κάθε συναλλαγή επαναφόρτισης, ανεξαρτήτως ποσού
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Επαναφόρτιση
  10 yellows

Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 25.000 yellows σε μηνιαία βάση ανά κατηγορία καρτών που συμμετέχουν το Πρόγραμμα.
Πιστωτικές Κάρτες

Visa: Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Classic, Visa Gold, Visa Electron, University Visa, ΣΑΚΑ Visa, INTERSALONIKA Visa, Winlife Visa, Helios Visa, Life Card Visa

Mastercard®: Mastercard® Standard, Mastercard® Gold, Interamerican Mastercard®, Interamerican Mastercard® Gold, Mastercard® Σταθερής Δόσης, Business Credit Card

Χρεωστικές Κάρτες

Visa: Πειραιώς Visa Debit, ΔΣΑ Debit, Πειραιώς Private Banking Debit, Πειραιώς Personal Banking Debit, Business Debit Card

Mastercard®: Πειραιώς Mastercard® Debit

Προπληρωμένες Κάρτες

Visa: Prepaid Visa Card

Mastercard®: Πειραιώς Prepaid Reloadable Card, winbank WEBUY