Κέρδισε yellows με τις Καταθέσεις σου στη Τράπεζα Πειραιώς

Κερδίζεις yellows διατηρώντας τις Καταθέσεις σου στην Τράπεζα Πειραιώς.


Αποταμιευτικός Λογαριασμός Yellowkid

Κερδίζεις yellows αποταμιεύοντας συστηματικά για το μέλλον του παιδιού σου. Απόκτησε τον αποταμιευτικό λογαριασμό Yellowkid σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση

Αποταμιεύοντας κάθε μήνα, μέσω πάγιας εντολής, στο λογαριασμό Yellowkid

Από 500 έως και 12.000 yellows ετησίως

Πάγιες Εντολές

Κερδίζεις yellows, κάθε φορά που εξοφλούνται αυτόματα οι λογαριασμοί σου (Ενέργεια, Ύδρευση, Τηλεφωνία και Ασφάλιστρα) με πάγια εντολή χρέωσης του καταθετικού σου λογαριασμού. Ενεργοποίησε την online μέσω Piraeus e-banking ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση
Με κάθε πληρωμή λογαριασμού μέσω Πάγιας Εντολής
25 yellows ανά πληρωμή