Λογαριασμοί & Προθεσμιακές Καταθέσεις

Κερδίζεις yellows διατηρώντας τις Καταθέσεις σου στην Τράπεζα Πειραιώς.


Αποταμιευτικός Λογαριασμός yellowkid

Κερδίζεις yellows αποταμιεύοντας συστηματικά για το μέλλον του παιδιού σου. Απόκτησε τον αποταμιευτικό λογαριασμό yellowkid σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.
Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση
Αποταμιεύοντας κάθε μήνα, μέσω πάγιας εντολής, στο λογαριασμό yellowkid
Από 500 έως και 12.000 yellows ετησίως

Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» με yellow

Κερδίζεις yellows ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνεις την προθεσμιακή σου κατάθεση όπως εσύ θέλεις. Απόκτησέ την online μέσω winbank web banking ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.
Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση
Με την επιλογή της επιβράβευσης στο άνοιγμα Προθεσμιακής Κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου»
yellows, πολλαπλάσια των καθαρών τόκων της Προθεσμιακής

Πάγιες Εντολές

Κερδίζεις yellows, κάθε φορά που εξοφλούνται αυτόματα οι λογαριασμοί σου (Ενέργεια, Ύδρευση, Τηλεφωνία και Ασφάλιστρα) με πάγια εντολή χρέωσης του καταθετικού σου λογαριασμού. Ενεργοποίησε την online μέσω winbank web banking ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση
Με κάθε πληρωμή λογαριασμού μέσω Πάγιας Εντολής
25 yellows ανά πληρωμή