Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγών yellow only attica

Δωροεπιταγή 10€

 • Η προσφορά αφορά 1 Δωροεπιταγή αξίας 10€ με ελεύθερη επιλογή από τα είδη του πολυκαταστήματος.
 • Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη Δωροεπιταγή σου και στην περίοδο των εκπτώσεων.
 • Η προσφορά ισχύει σε όλα τα πολυκαταστήματα attica.
 • Η εξαργύρωση των Δωροεπιταγών θα γίνεται στα Ταμεία Πολλαπλών Αγορών του κάθε πολυκαταστήματος attica.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται.
 • Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης του ενός 3μήνου από την ημερομηνία έκδοσής της, η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.

Δωροεπιταγή 20€

 • Η προσφορά αφορά 1 Δωροεπιταγή αξίας 20€ με ελεύθερη επιλογή από τα είδη του πολυκαταστήματος.
 • Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη Δωροεπιταγή σου και στην περίοδο των εκπτώσεων.
 • Η προσφορά ισχύει σε όλα τα πολυκαταστήματα attica.
 • Η εξαργύρωση των Δωροεπιταγών θα γίνεται στα Ταμεία Πολλαπλών Αγορών του κάθε πολυκαταστήματος attica.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται.
 • Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης του ενός 3μήνου από την ημερομηνία έκδοσής της, η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.