Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγών yellow only Shell

Δωροεπιταγή 3€

 • Η Δωροεπιταγή αφορά μία συναλλαγή αγοράς καυσίμου, αξίας τουλάχιστον 3€
 • Η αξία ή μέρος της Δωροεπιταγής δεν ανταλλάσσεται με μετρητά
 • Η τιμή ανά λίτρο καυσίμου ορίζεται στο κάθε πρατήριο
 • Η εξαργύρωση πραγματοποιείται στο ταμείο του πρατηρίου
 • Η προσφορά ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια Shell
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται
 • Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη
 • Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 210 9476522
 • Τα σήματα Shell χρησιμοποιούνται από την Coral A. E. , με άδεια χρήσης της Shell Brands International AG
 • Η Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της

Δωροεπιταγή 20€

 • Η Δωροεπιταγή αφορά μία συναλλαγή αγοράς καυσίμου, αξίας τουλάχιστον 20€
 • Η αξία ή μέρος της Δωροεπιταγής δεν ανταλλάσσεται με μετρητά
 • Η τιμή ανά λίτρο καυσίμου ορίζεται στο κάθε πρατήριο
 • Η εξαργύρωση πραγματοποιείται στο ταμείο του καταστήματος
 • Η προσφορά ισχύει σε επιλεγμένα πρατήρια Shell
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται
 • Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη
 • Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 210 9476522
 • Τα σήματα Shell χρησιμοποιούνται από την Coral A. E. , με άδεια χρήσης της Shell Brands International AG
 • Η Δωροεπιταγή έχει ισχύ για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της