Όροι & Προϋποθέσεις Δωροεπιταγών yellow only Χαλκιαδάκης

Δωροεπιταγή 10€

 • Πραγματοποιώντας τις αγορές σας από οποιοδήποτε super market Χαλκιαδάκης, αφαιρείται από τον λογαριασμό σας το ποσό των 10€.
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε πριν τις αγορές σας, να απευθυνθείτε στην υποδοχή του καταστήματος.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται.
 • Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
 • H Δωροεπιταγή ισχύει για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσή της.
 • Για την εξαργύρωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εκτυπωμένης Δωροεπιταγής.
 • Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η Δωροεπιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί µόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και δεν ανταλλάσσεται µε μετρητά ή άλλες Δωροεπιταγές.

Δωροεπιταγή 20€

 • Πραγματοποιώντας τις αγορές σας από οποιοδήποτε super market Χαλκιαδάκης, αφαιρείται από τον λογαριασμό σας το ποσό των 20€.
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε πριν τις αγορές σας, να απευθυνθείτε στην υποδοχή του καταστήματος.
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται.
 • Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας λήξης η Δωροεπιταγή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα αντικατασταθεί από κάποια άλλη.
 • H Δωροεπιταγή ισχύει για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσή της.
 • Για την εξαργύρωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση της εκτυπωμένης Δωροεπιταγής.
 • Το ποσό στο οποίο αντιστοιχεί η Δωροεπιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί µόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και δεν ανταλλάσσεται µε μετρητά ή άλλες Δωροεπιταγές.