Όροι & Προϋποθέσεις


Η ενέργεια ισχύει από 01/02/2021 έως και 15/03/2021 για προπληρωμένες ενοικιάσεις αυτοκινήτων στο www.carnmotion.gr ή τηλεφωνικά στο 210-2208297.

Αφορά κρατήσεις αυτοκινήτων για οποιαδήποτε περίοδο εντός του 2021, με τελευταία ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου την 15/09/21.

Το κέρδος αντιστοιχεί σε 75 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής με τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Το σύνολο των yellows θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό του Μέλους έως και 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής.

Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός yellows που μπορεί να συλλέξει το Μέλος με χρήση κάρτας, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τα επιπρόσθετα yellows που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας.

Η συναλλαγή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας της προσφοράς και εξ’ ολοκλήρου με χρήση μίας κάρτας, πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Διαφορετικά, το Μέλος θα συλλέξει yellows, σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος για συναλλαγές αγορών με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στη Συνεργαζόμενη επιχείρηση, εκτός διάρκειας προωθητικών ενεργειών.