Όροι & προϋποθέσεις

Η παρούσα ενέργεια αφορά κατόχους των παρακάτω αναφερόμενων καρτών της Τράπεζας Πειραιώς, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα yellow (εφεξής οι «Κάτοχοι»), οι οποίοι πραγματοποιούν προπληρωμή κράτησης αυτοκινήτου, μέσω :

  1. των φυσικών καταστημάτων της carNmotion,
  2. του www.carnmotion.gr και
  3. τηλεφώνου στο 210-2208297 (08:00 έως 20:00 καθημερινά),
το χρονικό διάστημα από 16/11/2019 έως και 30/11/2019 (εφεξής η «Διάρκεια της Ενέργειας»)

Για τη συμμετοχή του στην Ενέργεια, ο Κάτοχος θα πρέπει κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας να πραγματοποιήσει εφάπαξ συναλλαγή, η οποία συναλλαγή θα αφορά προπληρωμή κράτησης για ενοικίαση αυτοκινήτου, χωρίς κάποιο περιορισμό ως προς την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ενοικίασης.

Tο κέρδος αντιστοιχεί σε:

yellows για κάθε 1 ευρώ συναλλαγής Συναλλαγή με Κάρτα
75 Χρεωστική, Πιστωτική Κάρτα
ή Προπληρωμένη Κάρτα
(εκτός Business Debit & Business Credit)
80 Πιστωτική κάρτα Business Credit
77 Χρεωστική κάρτα Business Debit


H συναλλαγή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της Διάρκειας της Ενέργειας και με χρήση κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Διαφορετικά, το Μέλος θα συλλέξει yellows, σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος για συναλλαγές αγορών με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στη συνεργαζόμενη επιχείρηση, εκτός διάρκειας προωθητικών ενεργειών.

H καταχώρηση των yellows στο Λογαριασμό yellow του Μέλους, θα γίνει σε 2 στάδια ανάλογα με την κάρτα που θα χρησιμοποιήσει το Μέλος. Συγκεκριμένα:

  Έως 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής Έως 30 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής Σύνολο yellows Συναλλαγή με Κάρτα
 yellows για κάθε
1 ευρώ συναλλαγής 
5 70 75  Πιστωτική και
Προπληρωμένη κάρτα
(εκτός Business Credit) 
10 70 80  Πιστωτική κάρτα Business Credit  
2 73 75  Χρεωστική κάρτα
(εκτός Business Debit)  
4 73 77  Χρεωστική κάρτα Business Debit 

Πληροφορίες για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Ενοικίασης αυτοκινήτου, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της carNmotion https://www.carnmotion.gr/el/?lp=1.