Εταιρικές και Επαγγελματικές Κάρτες

Χρησιμοποιώντας τις εταιρικές & επαγγελματικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, κερδίζεις yellows με όλες σου τις συναλλαγές.

Πιστωτική κάρτα Πειραιώς Business Credit

Για κάθε 1€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Μεγάλους Συνεργάτες yellow
  10 yellows
yellowholidays.gr powered by Booking.com
  10 yellows
Συνεργάτες yellow
  5 yellows
Λοιπές Επιχειρήσεις
  1 yellow

Για κάθε 10€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Πληρωμές Δημοσίου
  1 yellow

Χρεωστική κάρτα Πειραιώς Business Debit

Για κάθε 1€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Μεγάλους Συνεργάτες yellow
  5 yellows
yellowholidays.gr powered by Booking.com
  10 yellows
Συνεργάτες yellow
  2 yellows

Για κάθε 2€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Λοιπές Επιχειρήσεις
  1 yellow

Για κάθε 10€ συναλλαγής
Χρήση κάρτας σε
Επιβράβευση
Πληρωμές Δημοσίου
  1 yellow

Μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 25.000 yellows σε μηνιαία βάση ανά κατηγορία καρτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Επαγγελματικές Κάρτες που Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Πιστωτική Κάρτα
Business Credit Card αποκλειστικά για Ατομικές Επιχειρήσεις/Ελ. Επαγγελματίες*

* Οι Ατομικές Επιχειρήσεις/Ελ. Επαγγελματίες κερδίζουν και από τις κάρτες Ιδιωτών.

Χρεωστική Κάρτα
Business Debit Card για Ατομικές Επιχειρήσεις/Ελ. Επαγγελματίες & Νομικά Πρόσωπα.