Στεγαστικά & Καταναλωτικά Δάνεια

Κερδίζεις yellows με το Στεγαστικό ή/και Καταναλωτικό σου Δάνειο.

Καταναλωτικό Δάνειο "e-loan by winbank"

Κερδίζεις yellows με την εκταμίευση του καταναλωτικού δανείου «e-loan by winbank»

Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση
Εκταμίευση δανείου
20.000 yellows

Συνέπεια Καταναλωτικών και Στεγαστικών Δανείων

Κερδίζεις yellows κάθε μήνα για τη Συνεπή αποπληρωμή του συνόλου της δόσης του καταναλωτικού ή στεγαστικού δανείου.
Για κάθε 1€ ποσού δόσης
Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση
Εμπρόθεσμη πληρωμή δόσης καταναλωτικού ή στεγαστικού δανείου
  1 yellow*


*Το μέγιστο ποσό yellows που μπορείς να κερδίσεις, ανά δόση δανείου, είναι τα 2.000 yellows.

Κέρδισε το ποσό της δόσης σου σε yellows
Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση
Συμμετοχή σε καθημερινή κλήρωση
To ποσό της εμπρόθεσμης δόσης του δανείου σε yellows**

**Το ημερήσιο ανώτατο όριο ανά τυχερό είναι τα 300.000 yellows.