Στεγαστικά & Καταναλωτικά Δάνεια

Κερδίζεις yellows με το Στεγαστικό ή/και Καταναλωτικό σου Δάνειο.

Καταναλωτικό Δάνειο "e-loan by winbank"

Κερδίζεις yellows με την εκταμίευση του καταναλωτικού δανείου «e-loan by winbank»

Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση
Εκταμίευση δανείου
20.000 yellows

Συνέπεια Καταναλωτικών και Στεγαστικών Δανείων

Κερδίζεις yellows κάθε μήνα για τη Συνεπή αποπληρωμή του συνόλου της δόσης του καταναλωτικού ή στεγαστικού δανείου.
Για κάθε 1€ ποσού δόσης
Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση
Εμπρόθεσμη πληρωμή δόσης καταναλωτικού ή στεγαστικού δανείου
  1 yellow*


*Το μέγιστο ποσό yellows που μπορείς να κερδίσεις, ανά δόση δανείου, είναι τα 2.000 yellows.