Στεγαστικά & Καταναλωτικά Δάνεια

Κερδίζεις yellows με το Στεγαστικό ή/και Καταναλωτικό σου Δάνειο.

Συνέπεια Καταναλωτικών και Στεγαστικών Δανείων

Κερδίζεις yellows κάθε μήνα για τη Συνεπή αποπληρωμή του συνόλου της δόσης του καταναλωτικού ή στεγαστικού δανείου.
Για κάθε 1€ ποσού δόσης
Τρόπος συλλογής
Επιβράβευση
Εμπρόθεσμη πληρωμή δόσης καταναλωτικού ή στεγαστικού δανείου
  1 yellow*


Εμπρόθεσμη πληρωμή δόσης για το πρόγραμμα Στέγασης Νέων «Σπίτι μου»
  2 yellows

*Το μέγιστο ποσό yellows που μπορείς να κερδίσεις, ανά δόση δανείου, είναι τα 2.000 yellows.