Όροι και προϋποθέσεις

Η ενέργεια ισχύει αποκλειστικά από 28/02/2022 έως και 13/03/2022.

Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί στα Καταστήματα IKEA, στα Καταστήματα «νέας γενιάς ΙΚΕΑ», στα Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ και στο ΙΚΕΑ e-shop.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για τα Μέλη του yellow, που θα λάβουν το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με την προσφορά για αγορές στην IKEA.

Το κέρδος, για κάθε 1€ συναλλαγής με κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, αντιστοιχεί σε 20 yellows.

H συναλλαγή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας της προσφοράς και το ποσό να εξοφληθεί με χρήση κάρτας, πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης.

Διαφορετικά το Μέλος θα συλλέξει yellows, σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος για συναλλαγές αγορών με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στη συνεργαζόμενη επιχείρηση, εκτός διάρκειας προωθητικών ενεργειών.

Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός yellows που μπορεί να συλλέξει το Μέλος με χρήση κάρτας, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τα επιπρόσθετα yellows που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας.

Για αγορές που πραγματοποιούνται στα καταστήματα και στα Κέντρα Παραγγελιών και Παραλαβών ΙΚΕΑ, σαν ημερομηνία αγοράς θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης και εξόφλησης της παραγγελίας και όχι η ημερομηνία τιμολόγησης.

Για αγορές που πραγματοποιούνται στο IKEA e-shop, σαν ημερομηνία αγοράς θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας και όχι η ημερομηνία τιμολόγησης.

Απόδοση yellows

  • Συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα και Online:
    Η καταχώρηση των yellows, στον λογαριασμό του Μέλους, θα γίνει έως και 10 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής.
  • Online συναλλαγές σε δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας:
    Η καταχώρηση των yellows, στον λογαριασμό του Μέλους, θα γίνει ως εξής:
    20 yellows για κάθε 1€ ποσού δόσης, έως και 10 ημέρες μετά την εκκαθάριση της κάθε δόσης.