Όροι και προϋποθέσεις

Τι αφορά η ενέργεια;

Η ενέργεια αφορά αποκλειστικά κρατήσεις καταλυμάτων μέσω του yellowholidays.gr από 23/05/2023 έως 30/06/2023, για διαμονή η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (check out από το κατάλυμα) εντός του χρονικού διαστήματος από 23/05/2023 έως και 31/08/2023.


Για ποιες κάρτες ισχύει η ενέργεια;

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης (προσωπικές ή εταιρικές).


Τί κερδίζεις;

Το κέρδος αντιστοιχεί σε 50 yellows για κάθε 1€ πληρωμής για την κράτηση (έως 400€), με την πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης.

Για συναλλαγές από 401€ και άνω, τα Μέλη θα λάβουν x50 yellows για τα πρώτα 400€, ενώ για το υπόλοιπο ποσό θα λάβουν:

  • x10 yellows, με χρήση προσωπικής πιστωτικής κάρτας ή
  • x25 yellows με χρήση εταιρικής πιστωτικής κάρτας.

Πότε θα πάρεις τα yellows της ενέργειας;

Το σύνολο των yellows θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό του Μέλους έως και 70 ημέρες μετά το check out από το κατάλυμα.


Γενικοί Όροι

H διαμονή στο κατάλυμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 23/05/2023 έως και 31/08/2023 και να εξοφληθεί με χρήση πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης.

Διαφορετικά το Μέλος θα συλλέξει yellows, σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος για κρατήσεις καταλυμάτων μέσω της υπηρεσίας, εκτός διάρκειας προωθητικών ενεργειών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ενέργεια είναι η δήλωση του προσωπικού Κωδικού yellow του Μέλους ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το Μέλος κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, κατά τη διαδικασία της κράτησης, μέσω της υπηρεσίας www.yellowholidays.gr.

Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός yellows που μπορεί να συλλέξει το Μέλος με χρήση κάρτας, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τα επιπρόσθετα yellows που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας.

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει yellows, που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας, από Μέλη, εφόσον υπάρξει υπόνοια περί δόλιας χρήσης του Προγράμματος με σκοπό τη συλλογή και εξαργύρωση μεγάλου αριθμού yellows.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows της ενέργειας είναι τα Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow να:

α) διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της ενέργειας και την ημερομηνία απόδοσης των yellows και

β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows.