Όροι & Προϋποθέσεις

Η προωθητική ενέργεια ισχύει αποκλειστικά από 15/02/2021 έως και 15/03/2021, για τη νέα υπηρεσία πληρωμής «Ψυχαγωγία και Ψηφιακό περιεχόμενο» που παρέχεται μέσω  του συστήματος ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank (winbank web banking/winbank mobile app), με σκοπό την απόκτηση άυλης κάρτας ψηφιακού περιεχομένου (digital content) των SONY Playstation (PSN Digital Code, PS+ Digital Code), MICROSOFT XBOX (Xbox Giftcard), BLIZZARD (Battle.net Digital Code) & Twitch (Digital Code).

Τα Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow που θα χρησιμοποιήσουν την ανωτέρω υπηρεσία πληρωμής, εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, επιβραβεύονται με 10 yellows για κάθε 1€ αξίας της άυλης κάρτας που αποκτούν.

H πληρωμή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας ισχύος της προωθητικής ενέργειας με:

  • χρήση κάρτας, πιστωτικής ή προπληρωμένης, εκδόσεως της Τράπεζας
  • χρέωση, τηρούμενου στην Τράπεζα, τραπεζικού λογαριασμού.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή γίνει με πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow, το Μέλος θα κερδίσει επιπλέον 1 yellow για κάθε 1€ αξίας της άυλης κάρτας. ΄

 Η αγορά ολοκληρώνεται μέσω της εταιρείας Euronet Card Services ΑΕ Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής , η οποία ενημερώνεται για την πληρωμή άμεσα.

Απόδοση yellows:

Η απόδοση των yellows, στον Λογαριασμό yellow του Μέλους, θα γίνει έως και 15 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows στα Μέλη είναι κατά τη στιγμή της απόδοσης:

α) να διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού Μέλους, σύμφωνα με τα αναλυτικώς προβλεπόμενα στους Όρους Λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow και

β) να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow.