Όροι & Προϋποθέσεις

Η ενέργεια ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο 02/09/2019 έως 30/09/2019 και ΜΟΝΟ για Πλήρη Καρδιολογικό Έλεγχο αξίας 65€ στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center. Ο Έλεγχος περιλαμβάνει Triplex Καρδιάς, Καρδιολογική Εκτίμηση και Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το κέρδος αντιστοιχεί σε 175 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής. Το σύνολο των yellows θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό του Μέλους εντός ενός μήνα από τη λήξη της προωθητικής ενέργειας. Απαραίτητη προϋπόθεση, για να κερδίσει το Μέλος τα yellows της προσφοράς, είναι η συναλλαγή να έχει πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου με χρήση μίας κάρτας, πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Διαφορετικά, εκτός της διάρκειας προωθητικών ενεργειών, το Μέλος θα συλλέξει, σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος για συναλλαγές αγορών στους Μεγάλους Συνεργάτες yellow, 10 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής με χρήση πιστωτικής & προπληρωμένης κάρτας & 5 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής με χρήση χρεωστικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.