Συνεργασία με την e-biz

Η e-biz δίνει την δυνατότητα σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτύξουν με επιτυχία εναλλακτικά κανάλια online πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους και να υλοποιήσουν αποτελεσματικές e–commerce στρατηγικές. Προσφέρει όλα τα απαραίτητα προϊόντα και υπηρεσίες που θα χρειαστείτε για να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες του ηλεκτρονικού εμπορίου και όχι ένα απλό e-shop που απαιτεί συνεχή απασχόληση και resources από την πρώτη ημέρα.


H e-biz προσφέρει αποκλειστικές προσφορές digital transformation στα Μέλη του yellow business.