Συνεργασία με την EPSILON NET

Συνεργασία με την EPSILON NET

Ο Όμιλος EPSILON NET (www.epsilonnet.gr) αποτελεί το μεγαλύτερο όμιλο business software στην Ελλάδα. Οι εταιρείες του Ομίλου αναπτύσσουν υψηλής τεχνολογίας πληροφοριακά συστήματα και προϊόντα (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, Εμπορική Διαχείριση, ERP, CRM, HRMS, PMS) για μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, αλλά & ελεύθερους επαγγελματίες. Το σύνολο των λύσεων του Ομίλου διασυνδέονται με την πλατφόρμα myDATA και παρέχουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας & καινοτομίας.