cfssdvvsd

Όροι & Προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας για τα cinema

Κέρδισε x10 yellows για αγορά εισιτηρίου κινηματογράφου

1. H παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής το «Πρόγραμμα») και αφορά στην αγορά εισιτηρίου κινηματογράφου, με χρήση πιστωτικής ή/και προπληρωμένης κάρτας εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εφεξής οι «Κάρτες»).

Η Ενέργεια αφορά μόνο αγορές εισιτηρίων, που πραγματοποιούνται από τα μέλη του Προγράμματος (εφεξής τα «Μέλη»/το «Μέλος») με χρήση Καρτών σε καταστήματα ή/και ηλεκτρονικά καταστήματα,

που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς ως κινηματογράφοι, δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία εμπόρου με κωδικό 7832 (MCC 7832).

Η διάρκεια ισχύος της προωθητικής ενέργειας ορίζεται από 15/07/2019 έως και 30/09/2019 (εφεξής η «Διάρκεια της Ενέργειας»).

2. Το κέρδος αντιστοιχεί συνολικά σε 10 yellows για κάθε 1€ της ονομαστικής αξίας του εισιτηρίου και η καταχώρηση των yellows στον λογαριασμό του Μέλους θα πραγματοποιείται έως και 60 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής.

3. Για να επωφεληθεί το Μέλος από την Ενέργεια, η συναλλαγή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της Διάρκειας της Ενέργειας.

Διαφορετικά, το Μέλος θα συλλέξει, σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος για συναλλαγές σε Λοιπές Επιχειρήσεις, ένα (1) yellow για κάθε ένα (1) € για συναλλαγές αγορών με χρήση των Καρτών.

4. Η Ενέργεια δεν ισχύει για αγορές εισιτηρίων κινηματογράφου με μετρητά ή μέσω τρίτων, καθώς και για αγορές από καταστήματα που δεν έχουν  καταχωρηθεί στο σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς ως κινηματογράφοι με κωδικό MRC 7832 .

6. Οι Όροι της Ενέργειας θα βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα, καθ’ όλη την Διάρκεια της  Ενέργειας.

7. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows είναι:

8. Οι συναλλαγές με χρήση Κάρτας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί ή έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο της Κάρτας με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας, και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Συμμετέχοντα με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα, δεν συμμετέχουν στην  Ενέργεια.

9.  Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν σε γνώση της στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία της Ενέργειας, θα τα επεξεργάζεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι Συμμετέχοντες στην Ενέργεια αποδέχονται ότι τα δεδομένα του  προσωπικού χαρακτήρα  που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό συμμετοχής του στην Ενέργεια θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα  κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο  «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο εδώ, του οποίου δηλώνει ότι  έλαβε γνώση και  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

10. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε Όρο της Ενέργειας  οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια  δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

11. Η Τράπεζα ή οι Διευθυντές ή τα Στελέχη ή οι Υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στην Ενέργεια.

12. Οι ανωτέρω Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω Όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow και του Όρους Χρήσης του, μπορείτε να βρείτε στο https://yellow.piraeusbank.gr/el/yellow-programma-epivraveusis.